پانل تخصصی پارک های علم و فناوری در ایران: نقش ها،...

سه سال پیش ۹۵۶ بازدید

پانل تخصصی پارک های علم و فناوری در ایران: نقش ها، مزایا و چالش ها

پانل تخصصی پارک های علم و فناوری در ایران: نقش ها،...

سه سال پیش ۹۸۵ بازدید

پانل تخصصی پارک های علم و فناوری در ایران: نقش ها، مزایا و چالش ها

پانل تخصصی پارک های علم و فناوری در ایران: نقش ها،...

سه سال پیش ۹۲۸ بازدید

پانل تخصصی پارک های علم و فناوری در ایران: نقش ها، مزایا و چالش ها

پانل تخصصی پارک های علم و فناوری در ایران: نقش ها،...

سه سال پیش ۹۶۱ بازدید

پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران - تهران

The RD Story

سه سال پیش ۱۰۰۶ بازدید

Dr Darush Mahjoubi Professor of Management and Entrepreneurship at The University of Texas at Austin USA

درباره کانال

انجمن مديريت فناوري ايران سعى دارد تا در راستاى ارتقاء سطح علم و تکنولوژى کشور به تبيين جايگاه مديريت فناوري در ايران اقدام نموده و با حمايت از ايجاد و توسعه شبکه متخصصان و تلاش گران عرصه تکنولوژى به ارتقا و بهبود تصميم گيرى هاى مرتبط با اين حوزه در سطوح ملى و بنگاه کمک نمايد اين انجمن در صدد است تا با افزايش و بهبود تعاملات و همکارى‌هاى بين بخشى به ارائه خدمات آموزشى اطلاعاتى و مشاوره‌اى مناسب در زمينه مديريت تکنولوژى اقدام نمايد
در این کانال محتواهای تصویری مربوط به فعالیت‌های انجمن ارائه می‌شودمحبوب ترین‌ها

در کانال iram
۰۰:۲۳:۱۴

The RD Story

سه سال پیش ۱۰۰۶ بازدید

کنفرانس مدیریت فناوری

۰۰:۲۳:۱۴

The RD Story

سه سال پیش ۱۰۰۶ بازدید
مشاهده همه

خبرنامه الکترونیکی

مشاهده همه

نشست‌های تخصصی

مشاهده همه

کنفرانس مدیریت تکنولوژی

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال iram
۰۰:۲۳:۱۴

The RD Story

سه سال پیش ۱۰۰۶ بازدید