درباره کانال

انجمن مديريت فناوري ايران سعى دارد تا در راستاى ارتقاء سطح علم و تکنولوژى کشور به تبيين جايگاه مديريت فناوري در ايران اقدام نموده و با حمايت از ايجاد و توسعه شبکه متخصصان و تلاش گران عرصه تکنولوژى به ارتقا و بهبود تصميم گيرى هاى مرتبط با اين حوزه در سطوح ملى و بنگاه کمک نمايد اين انجمن در صدد است تا با افزايش و بهبود تعاملات و همکارى‌هاى بين بخشى به ارائه خدمات آموزشى اطلاعاتى و مشاوره‌اى مناسب در زمينه مديريت تکنولوژى اقدام نمايد
در این کانال محتواهای تصویری مربوط به فعالیت‌های انجمن ارائه می‌شودمحبوب ترین‌ها

در کانال iram
۰۰:۲۳:۱۴

The RD Story

چهار سال پیش ۱۰۹۵ بازدید

خبرنامه الکترونیکی

مشاهده همه

کنفرانس مدیریت فناوری

۰۰:۲۳:۱۴

The RD Story

چهار سال پیش ۱۰۹۵ بازدید
مشاهده همه

نشست‌های تخصصی

مشاهده همه

کنفرانس مدیریت تکنولوژی

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال iram
۰۰:۲۳:۱۴

The RD Story

چهار سال پیش ۱۰۹۵ بازدید