ترانه خونه مادر بزرگه

یازده ماه پیش ۲۱۶ بازدید

ترانه خونه مادر بزرگه

کدو قلقله زن

دوازده ماه پیش ۳۵۴ بازدید

کدو قلقله زن

حسنی نگو یه دست گل

دوازده ماه پیش ۳۱۵ بازدید

حسنی نگو یه دست گل

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

دوازده ماه پیش ۳۳۰ بازدید

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

آموزش پرچم ها به کودکان

دوازده ماه پیش ۵۰۱ بازدید

آموزش پرچم ها به کودکان

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

دوازده ماه پیش ۴۶۹ بازدید

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

دوازده ماه پیش ۳۸۹ بازدید

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

دوازده ماه پیش ۳۵۸ بازدید

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

آموزش شمارش اعداد

دوازده ماه پیش ۳۵۶ بازدید

آموزش شمارش اعداد

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

دوازده ماه پیش ۳۲۸ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

دوازده ماه پیش ۲۷۳ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

دوازده ماه پیش ۳۴۳ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

دوازده ماه پیش ۲۱۵ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

دوازده ماه پیش ۳۵۶ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

دوازده ماه پیش ۲۲۵ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

دوازده ماه پیش ۳۹۱ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

درباره کانال

اپلیکیشن آموزشی برای کودکان


پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۰۶:۳۱

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

دوازده ماه پیش ۳۹۱ بازدید
۰۰:۰۱:۲۵

آموزش شمارش اعداد

دوازده ماه پیش ۳۵۶ بازدید
۰۰:۰۶:۴۵

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

دوازده ماه پیش ۳۵۶ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دوازده ماه پیش ۳۵۴ بازدید
۰۰:۰۴:۳۷

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

دوازده ماه پیش ۳۴۳ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال کودکانه
۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

یازده ماه پیش ۲۱۶ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دوازده ماه پیش ۳۵۴ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

دوازده ماه پیش ۳۱۵ بازدید
۰۰:۰۲:۰۲

آموزش پرچم ها به کودکان

دوازده ماه پیش ۵۰۱ بازدید

آموزش زبان فارسی

۰۰:۰۲:۰۲

آموزش پرچم ها به کودکان

دوازده ماه پیش ۵۰۱ بازدید
مشاهده همه

ویدئوهای آموزشی

مشاهده همه

ترانه های فارسی برای کودکان

۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

یازده ماه پیش ۲۱۶ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دوازده ماه پیش ۳۵۴ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

دوازده ماه پیش ۳۱۵ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۰۶:۳۱

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

دوازده ماه پیش ۳۹۱ بازدید
۰۰:۰۱:۲۵

آموزش شمارش اعداد

دوازده ماه پیش ۳۵۶ بازدید
۰۰:۰۶:۴۵

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

دوازده ماه پیش ۳۵۶ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دوازده ماه پیش ۳۵۴ بازدید
۰۰:۰۴:۳۷

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

دوازده ماه پیش ۳۴۳ بازدید