ترانه خونه مادر بزرگه

یک سال پیش ۳۳۴ بازدید

ترانه خونه مادر بزرگه

کدو قلقله زن

یک سال پیش ۵۲۰ بازدید

کدو قلقله زن

حسنی نگو یه دست گل

یک سال پیش ۴۵۰ بازدید

حسنی نگو یه دست گل

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

یک سال پیش ۵۴۳ بازدید

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

آموزش پرچم ها به کودکان

یک سال پیش ۸۹۸ بازدید

آموزش پرچم ها به کودکان

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

یک سال پیش ۶۷۵ بازدید

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

یک سال پیش ۶۷۵ بازدید

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

یک سال پیش ۵۳۳ بازدید

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

آموزش شمارش اعداد

یک سال پیش ۵۰۱ بازدید

آموزش شمارش اعداد

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

یک سال پیش ۴۸۴ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

یک سال پیش ۳۸۸ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

یک سال پیش ۴۹۷ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

یک سال پیش ۴۱۴ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

یک سال پیش ۵۰۸ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

یک سال پیش ۳۲۴ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

یک سال پیش ۵۸۶ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

درباره کانال

اپلیکیشن آموزشی برای کودکان


پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

یک سال پیش ۵۲۰ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال کودکانه
۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

یک سال پیش ۳۳۴ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

یک سال پیش ۵۲۰ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

یک سال پیش ۴۵۰ بازدید

ویدئوهای آموزشی

مشاهده همه

ترانه های فارسی برای کودکان

۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

یک سال پیش ۳۳۴ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

یک سال پیش ۵۲۰ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

یک سال پیش ۴۵۰ بازدید
مشاهده همه

آموزش زبان فارسی

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

یک سال پیش ۵۲۰ بازدید