ترانه خونه مادر بزرگه

یک سال پیش ۲۸۷ بازدید

ترانه خونه مادر بزرگه

کدو قلقله زن

یک سال پیش ۴۳۴ بازدید

کدو قلقله زن

حسنی نگو یه دست گل

یک سال پیش ۴۰۰ بازدید

حسنی نگو یه دست گل

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

یک سال پیش ۴۳۵ بازدید

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

آموزش پرچم ها به کودکان

یک سال پیش ۶۷۲ بازدید

آموزش پرچم ها به کودکان

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

یک سال پیش ۵۸۱ بازدید

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

یک سال پیش ۵۱۷ بازدید

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

یک سال پیش ۴۴۶ بازدید

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

آموزش شمارش اعداد

یک سال پیش ۴۲۸ بازدید

آموزش شمارش اعداد

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

یک سال پیش ۴۱۰ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

یک سال پیش ۳۴۱ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

یک سال پیش ۴۲۳ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

یک سال پیش ۳۱۱ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

یک سال پیش ۴۳۷ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

یک سال پیش ۲۸۱ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

یک سال پیش ۴۹۷ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

درباره کانال

اپلیکیشن آموزشی برای کودکان


پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

یک سال پیش ۴۳۴ بازدید
۰۰:۰۱:۲۵

آموزش شمارش اعداد

یک سال پیش ۴۲۸ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

یک سال پیش ۴۰۰ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال کودکانه
۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

یک سال پیش ۲۸۷ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

یک سال پیش ۴۳۴ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

یک سال پیش ۴۰۰ بازدید

آموزش زبان فارسی

مشاهده همه

ترانه های فارسی برای کودکان

۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

یک سال پیش ۲۸۷ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

یک سال پیش ۴۳۴ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

یک سال پیش ۴۰۰ بازدید
مشاهده همه

ویدئوهای آموزشی

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

یک سال پیش ۴۳۴ بازدید
۰۰:۰۱:۲۵

آموزش شمارش اعداد

یک سال پیش ۴۲۸ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

یک سال پیش ۴۰۰ بازدید