ترانه خونه مادر بزرگه

دو سال پیش ۴۲۷ بازدید

ترانه خونه مادر بزرگه

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۶۵۲ بازدید

کدو قلقله زن

حسنی نگو یه دست گل

دو سال پیش ۵۳۶ بازدید

حسنی نگو یه دست گل

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

دو سال پیش ۶۸۹ بازدید

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

آموزش پرچم ها به کودکان

دو سال پیش ۱۳۴۹ بازدید

آموزش پرچم ها به کودکان

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

دو سال پیش ۷۸۷ بازدید

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

دو سال پیش ۹۷۹ بازدید

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

دو سال پیش ۷۲۴ بازدید

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

آموزش شمارش اعداد

دو سال پیش ۵۹۳ بازدید

آموزش شمارش اعداد

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

دو سال پیش ۵۷۹ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

دو سال پیش ۴۶۳ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

دو سال پیش ۶۲۱ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

دو سال پیش ۵۸۸ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

دو سال پیش ۵۸۴ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

دو سال پیش ۴۱۲ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

دو سال پیش ۷۷۰ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

درباره کانال

اپلیکیشن آموزشی برای کودکان


پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۶۵۲ بازدید
۰۰:۰۱:۲۵

آموزش شمارش اعداد

دو سال پیش ۵۹۳ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

دو سال پیش ۵۳۶ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال کودکانه
۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

دو سال پیش ۴۲۷ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۶۵۲ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

دو سال پیش ۵۳۶ بازدید
۰۰:۰۲:۰۲

آموزش پرچم ها به کودکان

دو سال پیش ۱۳۴۹ بازدید

ویدئوهای آموزشی

مشاهده همه

ترانه های فارسی برای کودکان

۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

دو سال پیش ۴۲۷ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۶۵۲ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

دو سال پیش ۵۳۶ بازدید
مشاهده همه

آموزش زبان فارسی

۰۰:۰۲:۰۲

آموزش پرچم ها به کودکان

دو سال پیش ۱۳۴۹ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۶۵۲ بازدید
۰۰:۰۱:۲۵

آموزش شمارش اعداد

دو سال پیش ۵۹۳ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

دو سال پیش ۵۳۶ بازدید