ترانه خونه مادر بزرگه

دو سال پیش ۳۹۶ بازدید

ترانه خونه مادر بزرگه

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۵۹۳ بازدید

کدو قلقله زن

حسنی نگو یه دست گل

دو سال پیش ۵۱۳ بازدید

حسنی نگو یه دست گل

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

دو سال پیش ۶۳۱ بازدید

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

آموزش پرچم ها به کودکان

دو سال پیش ۱۲۰۸ بازدید

آموزش پرچم ها به کودکان

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

دو سال پیش ۷۵۷ بازدید

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

دو سال پیش ۸۹۲ بازدید

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

دو سال پیش ۶۴۹ بازدید

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

آموزش شمارش اعداد

دو سال پیش ۵۶۵ بازدید

آموزش شمارش اعداد

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

دو سال پیش ۵۴۹ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

دو سال پیش ۴۳۶ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

دو سال پیش ۵۷۳ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

دو سال پیش ۵۴۱ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

دو سال پیش ۵۵۳ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

دو سال پیش ۳۷۲ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

دو سال پیش ۷۰۸ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

درباره کانال

اپلیکیشن آموزشی برای کودکان


پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

دو سال پیش ۵۱۳ بازدید
۰۰:۰۱:۲۵

آموزش شمارش اعداد

دو سال پیش ۵۶۵ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۵۹۳ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال کودکانه
۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

دو سال پیش ۳۹۶ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۵۹۳ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

دو سال پیش ۵۱۳ بازدید
۰۰:۰۲:۰۲

آموزش پرچم ها به کودکان

دو سال پیش ۱۲۰۸ بازدید

ویدئوهای آموزشی

مشاهده همه

آموزش زبان فارسی

۰۰:۰۲:۰۲

آموزش پرچم ها به کودکان

دو سال پیش ۱۲۰۸ بازدید
مشاهده همه

ترانه های فارسی برای کودکان

۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

دو سال پیش ۳۹۶ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۵۹۳ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

دو سال پیش ۵۱۳ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

دو سال پیش ۵۱۳ بازدید
۰۰:۰۱:۲۵

آموزش شمارش اعداد

دو سال پیش ۵۶۵ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۵۹۳ بازدید