ترانه خونه مادر بزرگه

سه سال پیش ۵۴۱ بازدید

ترانه خونه مادر بزرگه

کدو قلقله زن

سه سال پیش ۸۴۶ بازدید

کدو قلقله زن

حسنی نگو یه دست گل

سه سال پیش ۶۵۱ بازدید

حسنی نگو یه دست گل

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

سه سال پیش ۹۳۹ بازدید

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

آموزش پرچم ها به کودکان

سه سال پیش ۱۹۳۸ بازدید

آموزش پرچم ها به کودکان

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

سه سال پیش ۸۹۶ بازدید

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

سه سال پیش ۱۴۱۴ بازدید

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

سه سال پیش ۱۰۰۱ بازدید

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

آموزش شمارش اعداد

سه سال پیش ۷۳۶ بازدید

آموزش شمارش اعداد

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

سه سال پیش ۷۴۸ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

سه سال پیش ۵۷۰ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

سه سال پیش ۸۲۶ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

سه سال پیش ۷۶۰ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

سه سال پیش ۶۹۶ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

سه سال پیش ۵۳۹ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

سه سال پیش ۱۰۰۷ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

درباره کانال

اپلیکیشن آموزشی برای کودکان


پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

سه سال پیش ۸۴۶ بازدید
۰۰:۰۱:۲۵

آموزش شمارش اعداد

سه سال پیش ۷۳۶ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال کودکانه
۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

سه سال پیش ۵۴۱ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

سه سال پیش ۸۴۶ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

سه سال پیش ۶۵۱ بازدید
۰۰:۰۲:۰۲

آموزش پرچم ها به کودکان

سه سال پیش ۱۹۳۸ بازدید

ترانه های فارسی برای کودکان

۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

سه سال پیش ۵۴۱ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

سه سال پیش ۸۴۶ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

سه سال پیش ۶۵۱ بازدید
مشاهده همه

آموزش زبان فارسی

۰۰:۰۲:۰۲

آموزش پرچم ها به کودکان

سه سال پیش ۱۹۳۸ بازدید
مشاهده همه

ویدئوهای آموزشی

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

سه سال پیش ۸۴۶ بازدید
۰۰:۰۱:۲۵

آموزش شمارش اعداد

سه سال پیش ۷۳۶ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی

۰۰:۰۲:۵۴

aiden gillen drama series

IPTV Guide یک سال پیش ۲۱۰ بازدید
۰۰:۰۰:۵۵

تریلر random act of flyness

IPTV Guide یک سال پیش ۲۰۷ بازدید
۰۰:۰۴:۴۷

پشت صحنه جیمی کیمل

IPTV Guide یک سال پیش ۲۰۷ بازدید
۰۰:۰۰:۴۵

calls

IPTV Guide یک سال پیش ۲۰۴ بازدید
۰۰:۰۰:۵۱

Simpsons trailer

IPTV Guide یک سال پیش ۲۰۲ بازدید