ترانه خونه مادر بزرگه

سه سال پیش ۶۱۶ بازدید

ترانه خونه مادر بزرگه

کدو قلقله زن

سه سال پیش ۹۶۷ بازدید

کدو قلقله زن

حسنی نگو یه دست گل

سه سال پیش ۷۷۳ بازدید

حسنی نگو یه دست گل

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

سه سال پیش ۱۰۶۷ بازدید

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

آموزش پرچم ها به کودکان

سه سال پیش ۲۴۹۴ بازدید

آموزش پرچم ها به کودکان

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

سه سال پیش ۱۰۱۹ بازدید

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

سه سال پیش ۱۸۱۱ بازدید

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

سه سال پیش ۱۱۱۸ بازدید

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

آموزش شمارش اعداد

سه سال پیش ۸۳۰ بازدید

آموزش شمارش اعداد

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

سه سال پیش ۸۹۶ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

سه سال پیش ۶۸۶ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

سه سال پیش ۹۷۱ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

سه سال پیش ۹۲۷ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

سه سال پیش ۷۹۲ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

سه سال پیش ۶۲۴ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

سه سال پیش ۱۲۱۳ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

درباره کانال

اپلیکیشن آموزشی برای کودکان


پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

سه سال پیش ۷۷۳ بازدید
۰۰:۰۱:۲۵

آموزش شمارش اعداد

سه سال پیش ۸۳۰ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

سه سال پیش ۹۶۷ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال کودکانه
۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

سه سال پیش ۶۱۶ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

سه سال پیش ۹۶۷ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

سه سال پیش ۷۷۳ بازدید
۰۰:۰۲:۰۲

آموزش پرچم ها به کودکان

سه سال پیش ۲۴۹۴ بازدید

ویدئوهای آموزشی

مشاهده همه

ترانه های فارسی برای کودکان

۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

سه سال پیش ۶۱۶ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

سه سال پیش ۹۶۷ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

سه سال پیش ۷۷۳ بازدید
مشاهده همه

آموزش زبان فارسی

۰۰:۰۲:۰۲

آموزش پرچم ها به کودکان

سه سال پیش ۲۴۹۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

سه سال پیش ۷۷۳ بازدید
۰۰:۰۱:۲۵

آموزش شمارش اعداد

سه سال پیش ۸۳۰ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

سه سال پیش ۹۶۷ بازدید