ترانه خونه مادر بزرگه

سه سال پیش ۵۵۵ بازدید

ترانه خونه مادر بزرگه

کدو قلقله زن

سه سال پیش ۸۶۴ بازدید

کدو قلقله زن

حسنی نگو یه دست گل

سه سال پیش ۶۷۵ بازدید

حسنی نگو یه دست گل

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

سه سال پیش ۹۶۹ بازدید

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

آموزش پرچم ها به کودکان

سه سال پیش ۲۰۷۱ بازدید

آموزش پرچم ها به کودکان

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

سه سال پیش ۹۲۰ بازدید

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

سه سال پیش ۱۵۲۱ بازدید

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

سه سال پیش ۱۰۲۲ بازدید

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

آموزش شمارش اعداد

سه سال پیش ۷۵۱ بازدید

آموزش شمارش اعداد

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

سه سال پیش ۷۷۶ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

سه سال پیش ۵۹۲ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

سه سال پیش ۸۵۳ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

سه سال پیش ۷۹۸ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

سه سال پیش ۷۱۲ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

سه سال پیش ۵۵۴ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

سه سال پیش ۱۰۳۵ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

درباره کانال

اپلیکیشن آموزشی برای کودکان


پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

سه سال پیش ۸۶۴ بازدید
۰۰:۰۱:۲۵

آموزش شمارش اعداد

سه سال پیش ۷۵۱ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

سه سال پیش ۶۷۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال کودکانه
۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

سه سال پیش ۵۵۵ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

سه سال پیش ۸۶۴ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

سه سال پیش ۶۷۵ بازدید
۰۰:۰۲:۰۲

آموزش پرچم ها به کودکان

سه سال پیش ۲۰۷۱ بازدید

ویدئوهای آموزشی

مشاهده همه

ترانه های فارسی برای کودکان

۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

سه سال پیش ۵۵۵ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

سه سال پیش ۸۶۴ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

سه سال پیش ۶۷۵ بازدید
مشاهده همه

آموزش زبان فارسی

۰۰:۰۲:۰۲

آموزش پرچم ها به کودکان

سه سال پیش ۲۰۷۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

سه سال پیش ۸۶۴ بازدید
۰۰:۰۱:۲۵

آموزش شمارش اعداد

سه سال پیش ۷۵۱ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

سه سال پیش ۶۷۵ بازدید