ترانه خونه مادر بزرگه

دو سال پیش ۴۷۸ بازدید

ترانه خونه مادر بزرگه

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۷۲۷ بازدید

کدو قلقله زن

حسنی نگو یه دست گل

دو سال پیش ۵۷۷ بازدید

حسنی نگو یه دست گل

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

دو سال پیش ۷۸۱ بازدید

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

آموزش پرچم ها به کودکان

دو سال پیش ۱۵۸۹ بازدید

آموزش پرچم ها به کودکان

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

دو سال پیش ۸۳۲ بازدید

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

دو سال پیش ۱۱۳۹ بازدید

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

دو سال پیش ۸۶۴ بازدید

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

آموزش شمارش اعداد

دو سال پیش ۶۴۲ بازدید

آموزش شمارش اعداد

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

دو سال پیش ۶۵۳ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

دو سال پیش ۵۰۵ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

دو سال پیش ۷۱۵ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

دو سال پیش ۶۶۲ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

دو سال پیش ۶۳۵ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

دو سال پیش ۴۶۰ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

دو سال پیش ۸۸۷ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

درباره کانال

اپلیکیشن آموزشی برای کودکان


پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۷۲۷ بازدید
۰۰:۰۱:۲۵

آموزش شمارش اعداد

دو سال پیش ۶۴۲ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال کودکانه
۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

دو سال پیش ۴۷۸ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۷۲۷ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

دو سال پیش ۵۷۷ بازدید
۰۰:۰۲:۰۲

آموزش پرچم ها به کودکان

دو سال پیش ۱۵۸۹ بازدید

ویدئوهای آموزشی

مشاهده همه

آموزش زبان فارسی

۰۰:۰۲:۰۲

آموزش پرچم ها به کودکان

دو سال پیش ۱۵۸۹ بازدید
مشاهده همه

ترانه های فارسی برای کودکان

۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

دو سال پیش ۴۷۸ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۷۲۷ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

دو سال پیش ۵۷۷ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۷۲۷ بازدید
۰۰:۰۱:۲۵

آموزش شمارش اعداد

دو سال پیش ۶۴۲ بازدید