ترانه خونه مادر بزرگه

دو سال پیش ۵۲۶ بازدید

ترانه خونه مادر بزرگه

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۸۲۷ بازدید

کدو قلقله زن

حسنی نگو یه دست گل

دو سال پیش ۶۲۹ بازدید

حسنی نگو یه دست گل

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

دو سال پیش ۹۰۸ بازدید

بارون میاد جر جر رو پشت بوم هاجر

آموزش پرچم ها به کودکان

دو سال پیش ۱۸۳۱ بازدید

آموزش پرچم ها به کودکان

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

دو سال پیش ۸۷۵ بازدید

آموزش صدا و نوشتن وسایل نقلیه به کودکان

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

دو سال پیش ۱۳۳۴ بازدید

نام میوه ها به فارسی برای کودکان

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

دو سال پیش ۹۷۵ بازدید

آموزش نوشتن و خواندن رنگ ها به فارسی

آموزش شمارش اعداد

دو سال پیش ۷۱۳ بازدید

آموزش شمارش اعداد

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

دو سال پیش ۷۲۷ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دهم

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

دو سال پیش ۵۴۹ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ ششم

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

دو سال پیش ۸۰۲ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ پنجم

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

دو سال پیش ۷۳۶ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ دوم

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

دو سال پیش ۶۸۱ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ اول

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

دو سال پیش ۵۲۳ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ چهارم

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

دو سال پیش ۹۸۷ بازدید

آموزش الفبای فارسی زنگ سوم

درباره کانال

اپلیکیشن آموزشی برای کودکانمحبوب ترین‌ها

در کانال کودکانه
۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

دو سال پیش ۵۲۶ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۸۲۷ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

دو سال پیش ۶۲۹ بازدید
۰۰:۰۲:۰۲

آموزش پرچم ها به کودکان

دو سال پیش ۱۸۳۱ بازدید

آموزش زبان فارسی

۰۰:۰۲:۰۲

آموزش پرچم ها به کودکان

دو سال پیش ۱۸۳۱ بازدید
مشاهده همه

ویدئوهای آموزشی

مشاهده همه

ترانه های فارسی برای کودکان

۰۰:۰۸:۰۹

ترانه خونه مادر بزرگه

دو سال پیش ۵۲۶ بازدید
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۸۲۷ بازدید
۰۰:۰۴:۴۰

حسنی نگو یه دست گل

دو سال پیش ۶۲۹ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال کودکانه
۰۰:۴۳:۳۹

کدو قلقله زن

دو سال پیش ۸۲۷ بازدید