درمان جدید علایم بیماری پارکینسون را کاهش می دهد

یازده ماه پیش ۲۲۵ بازدید

درمان جدید علایم بیماری پارکینسون را کاهش می دهد

همه چیز درباره بیماری صرع

یازده ماه پیش ۲۰۱ بازدید

همه چیز درباره بیماری صرع

اعجاز طب سنتی در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها

یازده ماه پیش ۲۹۹ بازدید

اعجاز طب سنتی در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها

ناخن ها درباره سلامتی بدن شما چه می گویند دکتر سو...

دوازده ماه پیش ۳۲۴ بازدید

ناخن ها درباره سلامتی بدن شما چه می گویند دکتر سوشا

بنیاد بیماری های خاص

دوازده ماه پیش ۲۸۶ بازدید

بیماری های خاص

بنیاد بیماری های خاص

دوازده ماه پیش ۳۳۰ بازدید

بنیاد بیماری های خاص

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت هف...

دوازده ماه پیش ۳۳۴ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت شش...

دوازده ماه پیش ۳۳۴ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت پن...

دوازده ماه پیش ۲۸۵ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت چه...

دوازده ماه پیش ۳۶۰ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت سو...

دوازده ماه پیش ۳۸۱ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت دو...

دوازده ماه پیش ۳۳۷ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت او...

دوازده ماه پیش ۳۲۹ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش کمکهای اولیه

مشاهده همه

بیماری های خاص

۰۰:۰۳:۲۳

همه چیز درباره بیماری صرع

یازده ماه پیش ۲۰۱ بازدید
۰۰:۰۱:۱۷

بنیاد بیماری های خاص

دوازده ماه پیش ۲۸۶ بازدید
۰۰:۰۴:۱۳

بنیاد بیماری های خاص

دوازده ماه پیش ۳۳۰ بازدید
مشاهده همه

ویدئو های آموزشی تبلیغاتی

مشاهده همه

درباره کانال

تیمار اپلیکیشن آموزش های پزشکیمحبوب ترین‌ها

در کانال تیمار
۰۰:۰۳:۲۳

همه چیز درباره بیماری صرع

یازده ماه پیش ۲۰۱ بازدید
۰۰:۰۱:۱۷

بنیاد بیماری های خاص

دوازده ماه پیش ۲۸۶ بازدید
۰۰:۰۴:۱۳

بنیاد بیماری های خاص

دوازده ماه پیش ۳۳۰ بازدید

بیماری های خاص

۰۰:۰۳:۲۳

همه چیز درباره بیماری صرع

یازده ماه پیش ۲۰۱ بازدید
۰۰:۰۱:۱۷

بنیاد بیماری های خاص

دوازده ماه پیش ۲۸۶ بازدید
۰۰:۰۴:۱۳

بنیاد بیماری های خاص

دوازده ماه پیش ۳۳۰ بازدید
مشاهده همه

آموزش کمکهای اولیه

مشاهده همه

ویدئو های آموزشی تبلیغاتی

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال تیمار
۰۰:۰۴:۱۳

بنیاد بیماری های خاص

دوازده ماه پیش ۳۳۰ بازدید