درمان جدید علایم بیماری پارکینسون را کاهش می دهد

یک سال پیش ۳۵۳ بازدید

درمان جدید علایم بیماری پارکینسون را کاهش می دهد

همه چیز درباره بیماری صرع

یک سال پیش ۳۰۳ بازدید

همه چیز درباره بیماری صرع

اعجاز طب سنتی در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها

یک سال پیش ۴۱۴ بازدید

اعجاز طب سنتی در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها

ناخن ها درباره سلامتی بدن شما چه می گویند دکتر سو...

یک سال پیش ۴۸۱ بازدید

ناخن ها درباره سلامتی بدن شما چه می گویند دکتر سوشا

بنیاد بیماری های خاص

یک سال پیش ۴۰۵ بازدید

بیماری های خاص

بنیاد بیماری های خاص

یک سال پیش ۴۸۷ بازدید

بنیاد بیماری های خاص

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت هف...

یک سال پیش ۵۰۰ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت شش...

یک سال پیش ۴۸۳ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت پن...

یک سال پیش ۴۴۴ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت چه...

یک سال پیش ۵۴۵ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت سو...

یک سال پیش ۷۸۰ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت دو...

یک سال پیش ۵۴۵ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت او...

یک سال پیش ۴۹۱ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

درباره کانال

تیمار اپلیکیشن آموزش های پزشکیمحبوب ترین‌ها

در کانال تیمار
۰۰:۰۱:۱۷

بنیاد بیماری های خاص

یک سال پیش ۴۰۵ بازدید
۰۰:۰۴:۱۳

بنیاد بیماری های خاص

یک سال پیش ۴۸۷ بازدید

بیماری های خاص

۰۰:۰۱:۱۷

بنیاد بیماری های خاص

یک سال پیش ۴۰۵ بازدید
۰۰:۰۴:۱۳

بنیاد بیماری های خاص

یک سال پیش ۴۸۷ بازدید
مشاهده همه

ویدئو های آموزشی تبلیغاتی

مشاهده همه

آموزش کمکهای اولیه

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال تیمار
۰۰:۰۱:۱۷

بنیاد بیماری های خاص

یک سال پیش ۴۰۵ بازدید
۰۰:۰۴:۱۳

بنیاد بیماری های خاص

یک سال پیش ۴۸۷ بازدید