درمان جدید علایم بیماری پارکینسون را کاهش می دهد

دو سال پیش ۴۰۹ بازدید

درمان جدید علایم بیماری پارکینسون را کاهش می دهد

همه چیز درباره بیماری صرع

دو سال پیش ۳۴۷ بازدید

همه چیز درباره بیماری صرع

اعجاز طب سنتی در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها

دو سال پیش ۴۶۲ بازدید

اعجاز طب سنتی در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها

ناخن ها درباره سلامتی بدن شما چه می گویند دکتر سو...

دو سال پیش ۵۲۷ بازدید

ناخن ها درباره سلامتی بدن شما چه می گویند دکتر سوشا

بنیاد بیماری های خاص

دو سال پیش ۴۴۶ بازدید

بیماری های خاص

بنیاد بیماری های خاص

دو سال پیش ۵۳۶ بازدید

بنیاد بیماری های خاص

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت هف...

دو سال پیش ۵۸۳ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت شش...

دو سال پیش ۵۳۸ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت پن...

دو سال پیش ۵۰۴ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت چه...

دو سال پیش ۶۲۸ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت سو...

دو سال پیش ۱۰۸۱ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت دو...

دو سال پیش ۶۷۳ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت او...

دو سال پیش ۵۷۳ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

درباره کانال

تیمار اپلیکیشن آموزش های پزشکیمحبوب ترین‌ها

در کانال تیمار
۰۰:۰۱:۱۷

بنیاد بیماری های خاص

دو سال پیش ۴۴۶ بازدید
۰۰:۰۴:۱۳

بنیاد بیماری های خاص

دو سال پیش ۵۳۶ بازدید

بیماری های خاص

۰۰:۰۱:۱۷

بنیاد بیماری های خاص

دو سال پیش ۴۴۶ بازدید
۰۰:۰۴:۱۳

بنیاد بیماری های خاص

دو سال پیش ۵۳۶ بازدید
مشاهده همه

آموزش کمکهای اولیه

مشاهده همه

ویدئو های آموزشی تبلیغاتی

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال تیمار
۰۰:۰۱:۱۷

بنیاد بیماری های خاص

دو سال پیش ۴۴۶ بازدید
۰۰:۰۴:۱۳

بنیاد بیماری های خاص

دو سال پیش ۵۳۶ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی