درمان جدید علایم بیماری پارکینسون را کاهش می دهد

سه سال پیش ۷۷۴ بازدید

درمان جدید علایم بیماری پارکینسون را کاهش می دهد

همه چیز درباره بیماری صرع

سه سال پیش ۵۶۶ بازدید

همه چیز درباره بیماری صرع

اعجاز طب سنتی در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها

سه سال پیش ۷۰۴ بازدید

اعجاز طب سنتی در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها

ناخن ها درباره سلامتی بدن شما چه می گویند دکتر سو...

سه سال پیش ۷۷۳ بازدید

ناخن ها درباره سلامتی بدن شما چه می گویند دکتر سوشا

بنیاد بیماری های خاص

سه سال پیش ۶۸۸ بازدید

بیماری های خاص

بنیاد بیماری های خاص

سه سال پیش ۷۵۲ بازدید

بنیاد بیماری های خاص

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت هف...

سه سال پیش ۹۷۵ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت شش...

سه سال پیش ۸۳۲ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت پن...

سه سال پیش ۸۴۱ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت چه...

سه سال پیش ۱۱۶۶ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت سو...

سه سال پیش ۱۹۱۷ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت دو...

سه سال پیش ۱۲۲۹ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت او...

سه سال پیش ۱۱۶۶ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

درباره کانال

تیمار اپلیکیشن آموزش های پزشکیمحبوب ترین‌ها

در کانال تیمار
۰۰:۰۱:۱۷

بنیاد بیماری های خاص

سه سال پیش ۶۸۸ بازدید
۰۰:۰۴:۱۳

بنیاد بیماری های خاص

سه سال پیش ۷۵۲ بازدید

آموزش کمکهای اولیه

مشاهده همه

بیماری های خاص

۰۰:۰۱:۱۷

بنیاد بیماری های خاص

سه سال پیش ۶۸۸ بازدید
۰۰:۰۴:۱۳

بنیاد بیماری های خاص

سه سال پیش ۷۵۲ بازدید
مشاهده همه

ویدئو های آموزشی تبلیغاتی

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال تیمار
۰۰:۰۱:۱۷

بنیاد بیماری های خاص

سه سال پیش ۶۸۸ بازدید
۰۰:۰۴:۱۳

بنیاد بیماری های خاص

سه سال پیش ۷۵۲ بازدید