درمان جدید علایم بیماری پارکینسون را کاهش می دهد

دو سال پیش ۵۶۲ بازدید

درمان جدید علایم بیماری پارکینسون را کاهش می دهد

همه چیز درباره بیماری صرع

دو سال پیش ۴۲۹ بازدید

همه چیز درباره بیماری صرع

اعجاز طب سنتی در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها

دو سال پیش ۵۵۴ بازدید

اعجاز طب سنتی در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها

ناخن ها درباره سلامتی بدن شما چه می گویند دکتر سو...

دو سال پیش ۶۱۸ بازدید

ناخن ها درباره سلامتی بدن شما چه می گویند دکتر سوشا

بنیاد بیماری های خاص

دو سال پیش ۵۴۰ بازدید

بیماری های خاص

بنیاد بیماری های خاص

دو سال پیش ۶۲۵ بازدید

بنیاد بیماری های خاص

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت هف...

دو سال پیش ۷۶۰ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت شش...

دو سال پیش ۶۷۵ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت پن...

دو سال پیش ۶۴۹ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت چه...

دو سال پیش ۹۲۷ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت سو...

دو سال پیش ۱۴۶۹ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت دو...

دو سال پیش ۹۴۲ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم قسمت او...

دو سال پیش ۷۹۳ بازدید

آموزش امداد و کمکهای اولیه - ارزیابی مصدوم

درباره کانال

تیمار اپلیکیشن آموزش های پزشکیمحبوب ترین‌ها

در کانال تیمار
۰۰:۰۱:۱۷

بنیاد بیماری های خاص

دو سال پیش ۵۴۰ بازدید
۰۰:۰۴:۱۳

بنیاد بیماری های خاص

دو سال پیش ۶۲۵ بازدید

آموزش کمکهای اولیه

مشاهده همه

ویدئو های آموزشی تبلیغاتی

مشاهده همه

بیماری های خاص

۰۰:۰۱:۱۷

بنیاد بیماری های خاص

دو سال پیش ۵۴۰ بازدید
۰۰:۰۴:۱۳

بنیاد بیماری های خاص

دو سال پیش ۶۲۵ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال تیمار
۰۰:۰۴:۱۳

بنیاد بیماری های خاص

دو سال پیش ۶۲۵ بازدید