فيلم كوتاه آينه

فیلم کوتاه

۷۹۵ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش ناشر/منبع: فیلم هُنر و ادبیات فاخر

مدت : ٢:٣٠
دسته : اجتماعي
موضوع :
آسيب شناسي اعتياد و تاثير آن در آينده

كارگردان : علي چاجي
نويسنده : مهرداد جعفري
تصوير : احمد رسته
صدا : علي سبحاني

دیدگاه ها