معرفی کتاب تسلی بخشی های فلسفه

معرفی کتاب تسلی بخشی های فلسفه

بوک باز
برچسب ها: معرفی کتاب ،  
۵۴۰ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش ناشر/منبع: ویبوک - انتشارت ققنوس

کتاب تسلی بخشی های فلسفه صحبت های شش فیلسوف بزرگ در شش زمینه زندگی هست | نویسنده: آلن دوباتن | مترجم: عرفان ثابتی | انتشارت ققنوس

دیدگاه ها