معرفی کتاب پنج رکن تفکر موثر

معرفی کتاب پنج رکن تفکر موثر

بوک باز
برچسب ها: معرفی کتاب،  
۷۶۳ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش ناشر/منبع: ویبوک - انتشارت ققنوس

نویسنده: ادوارد برگر و مایکل استاربرد | ترجمه: محمدعلی جعفری | انتشارات ققنوس | این کتاب با استفاده از عناصر طبیعت یعنی باد آب خاک و آتش به شما نحوه تفکر موثر را یاد میدهد

دیدگاه ها