بابک خرمدین امیر حسین خنجی

بابک خرمدین
امیر حسین خنجی
راوی امیر اردلان داودی

بوک باز
برچسب ها: کتاب گویا،  
۱۶۳۱ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش ناشر/منبع: Youtube

در میان مردان بزرگ و برجسته ای که با جنبشها و مبارزات سخت و دامنه دار خود نمودار روشنی از امواج نهضتهای ضد استبدادی و ضد استعماری در ایران بوده اند نام بابک خرمدین جایگاه رفیعی را به خود اختصاص داده است
اگر دلاوریها و پایداریهای سر سختانه وی همچنین تفصیل مثله شد نش در برابر معتصم – خلیفه عباسی – را به یاد آوریم واینکه چگونه در برابر خلیفه گردن افراشت کسی را یارای برابری با وی نمی یابیم
خرم دینان یا خردیه نام فرقه ای است که بعد از قتل ابومسلم بنای مخالفت را با خلفای عباسی در بلاد غربی و شمال غربی ایران مخصوصا در آذربایجان گذاشتند

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۰۰:۰۳:۲۸

Brienne of Tart

IPTV Guide سه سال پیش ۴۶۶ بازدید
۰۰:۰۴:۳۶

Jerry Seinfeld

IPTV Guide سه سال پیش ۴۶۱ بازدید
۰۰:۰۲:۲۲

oj

IPTV Guide سه سال پیش ۴۶۱ بازدید
۰۰:۰۰:۴۰

Flash Trailer season 4

IPTV Guide سه سال پیش ۴۶۱ بازدید
۰۰:۰۳:۴۹

خاکسار

چهار سال پیش ۴۵۹ بازدید
 

تست صدا

سه سال پیش ۴۵۸ بازدید
مشاهده همه

اخبار نوآوری

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه