پيش خوان كتاب

پيش خوان كتاب

بوک باز
برچسب ها: معرفی کتاب،  
۸۶۸ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش ناشر/منبع: پیش خوان

پيش خوان كتاب،سفره پانزدهم: با آيدا مرادي آهني، عليرضا فراهاني و مجتبي پور محسن
اين هفته آراز بارسقيان اجراي برنامه را بر عهده دارد دو مجموعه داستان و يك مجموعه ي شعر معرفي مي شوند

مجتبي پور محسن روزنامه نگار و داستان نويس از گيلان به پيش خوان آمده تا بخشي از كتاب بهار ٦٣ را بخواند

عليرضا فراهاني شعري از كتاب با كفش هاي طبي تنها مي توان واژه ها را جلو برد را برايمان مي خواند و آيدا مرادي آهني با بخشي از كتاب پونز روي دم گربه مقابل دوربين ما نشسته است

دیدگاه ها