کوین اسپیسی از نقش خود به عنوان رئیس جمهور آمریکا می گوید

کوین اسپیسی در نقش فرانک آمدروود

IPTV Guide
برچسب ها: کوین اسپیسی،   مصاحبه،  
۳۱۸ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش ناشر/منبع: IPTVGuide

آقای رئیس جمهور از فصل پنجم خانه پوشالی می گوید

دیدگاه ها